Mūsų tautos kultūra - ne vieną tūkstantį

metų augintas ąžuolas, kurio negalime                                                                                                                    

užmiršti ar apleisti. Privalome jį puoselėti                                                                                                                                                  

ir auginti visi kartu.    

 

Kruonio kultūros centras (KKC) - Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2008 m. spalio 14 d. padalinimo būdu reorganizavus Kaišiadorių kultūros centrą. Kruonio kultūros centras organizuoja kultūrinę veiklą Kruonio seniūnijoje, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir vietos tradicijas, vykdo laisvalaikio užimtumo ir pramogų veiklą, sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai,  puoselėja etninės kultūros tradicijas bei  mėgėjų kūrybinę veiklą, užsiima menine edukacine vaikų ir suaugusiųjų veikla. Kruonio kultūros centre bei  Darsūniškio, Kalvių ir Vilūnų skyriuose vyksta įvairios profesionalaus ir mėgėjų meno parodos, koncertai, popietės, vakaronės, jaunimo šokių vakarai, akcijos, minėjimai, konkursai, šventės, meninių būrelių užsiėmimai, dramos vakarai, mokymai, seminarai, spektakliai,  rengiamos kūrybinės  stovyklos vaikams ir jaunimui. Taip pat  vykdomi kultūriniai projektai, etninės kultūros bei kultūros paveldo tyrimai, apklausos  ir ekspedicijos, afišų, reklaminių bukletų bei kitų leidinių leidyba.


Šiuo metu KKC veikia
6 mėgėjų meno kolektyvai ir 7 kūrybiniai būreliai vaikams ir suaugusiems, Kalvių tautodailininkių klubas „Prie arbatos puodelio“.


KKC glaudžiai bendradarbiauja su kitais Kaišiadorių rajono kultūros centrais, Kaišiadorių muziejumi, Kruonio seniūnija ir kaimo bendruomenėmis, Kruonio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija, Kruonio gimnazija ir jos skyriais. Kruonio kultūros centras - Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, aktyviai dalyvaujantis asociacijos veikloje.


 

Atgal

 

Į viršų

         © 2011  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba