Ieškoti tik kruoniokc.lt


  
Veikla    Darbo užmokestis
2022-06-23

KRUONIO KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS BRUTO
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
 

  Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. IV ketv.  vidutinis mėnesinis  nustatytas darbo užmokestis (Eur)

Etatų skaičius

2022 m. I ketv.  vidutinis mėnesinis  nustatytas darbo užmokestis (Eur)

  Direktorius

1 1435 1 1558

  Kultūrinės veiklos koordinatorius

2,16 1121 2,33 1276

  Kultūrinės veiklos vadybininkas

1 1002 1 1142

  Mėgėjų meno kolektyvo vadovas, būrelio vadovas

3,25 1038 3,75 1096

  Kūrikas

0,5 770 0,5 905

  Darbininkas

1 642 0,5 730

  Valytojas

1,75 642 1,25 730

  Vadovo padėjėjas

0,25 neskelbiama 1,75 neskelbiama

  Akomponiatorius

0,25 neskelbiama 1 neskelbiama


 

Atgal

 

Į viršų

         © Kruonio kultūros centras