Ieškoti tik kruoniokc.lt


  

Šventas Jurgis atrakino Darsūniškio žemę
2014-0
4-25

 

Smagu buvo Darsūniškyje per Jurgines, balandžio 23- iąją: vieningai ir linksmai visa mokyklos ir kaimo bendruomenė drauge šventė lietuvišką pavasario šventę, kuri nuo seno buvo laikoma gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo Jorio garbinimo švente, o į Lietuvą atėjus krikščionybei, sutapatinta su Jurginėmis, šv. Jurgio vardo diena.


Kadangi Jurginės Darsūniškyje iki šiol tebelaikomos ypatinga diena, žemdirbių ir gyvulių švente, todėl šią pirmąją gyvulių išginimo ganyklon dieną, po iškilmingų mišių, nešini spalvingais vėjo malūnėliais ir gėlių žiedais, puošnia procesija, kurioje  jaunesniojo amžiaus vaikai visada eina persirengę piemenėliais, patraukėme prie švento Jurgio vartų, taip siekdami  pagerbti gyvulių globėją, arkliaganių ir piemenėlių užtarėją - šv. Jurgį. Su malonumu prie procesijos prisijungė ir Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis su Darsūniškio klebonu Petru Linkevičiumi.


Pasimeldę ir pagiedoję prie šv. Jurgio vartų, džiaugėmės piemenėlių dainomis, sakomais posmais, dėkojome šv. Jurgiui už tai, kad atrakino žemę, išleido žolę, prašėme saugoti ir globoti gyvulėlius, piemenėlius, linkėjome vieni kitiems gero būsimo derliaus.  Pabirę saulės kaitinamoje pievelėje ne tik patys dainavome, bet ir klausėmės Jiezno kultūros centro ,,Jieznelė“ folkloro ansamblio atliekamų dainų, smagiai šokome, trepsėjome, žaidėme žaidimus, lakstėme – visais įmanomais būdais žadinome žemę. Vaišinomės sūriu,  dovanotais saldainiais, čia pat suaugusiųjų iškepta sudėtine kiaušiniene, pagardinta spirgučiais, gėrėme arbatą. Grožėjomės bundančia gamta, dekoratyviniais naminiais paukščiais, ypač drąsiu, prie žmonių rankų pripratusiu ėriuku, atbėgusiu pasmalsauti į šventę iš kaimyninio kiemo.


Puikus oras leido suorganizuoti ir Vaikų Velykėles, kuriomis ypač džiaugėsi mažiausieji šventės dalyviai.
 
 

 

 

Atgal

 

Į viršų

         © 2014  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba