Ieškoti tik kruoniokc.lt


  

Teatro žydėjimas Kalviuose
2014-05-17

 

Pačiam gegužio viduryje, sužydėjus alyvoms Kalviuose apsigyvena teatro dvasia.  Ir taip savo buvimu apsvaigina ir įkvepia, kad negali atsispirti! Tad nenuostabu, jog iš kelių regionų į svečius susirenka dramos kolektyvai. Teatras visuomet užburia, vienokia ar kitokia forma, aštriau, garsiau, tyliau ar santūriau padeda išsakyti kas mums rūpi, kuo mes gyvename. Šįmet ketvirtąjį gimtadienį skaičiuojanti „Teatralų scena“ buvo pasidabinusi komedijos kostiumais – juk rimti dalykai slepiasi už juoko pečių. O juoko būta įvairaus: išmintingo ir naivaus, jaunatviško ir verčiančio susimąstyti. Kauno kultūros centro „Tautos namai“  Kazio Binkio teatro jaunimo grupė, vad. Nida Žilinskienė, vaidino V. Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapną“.  Jaunatvišką romantiką keitė gyvenimiška, moteriško humoro persmelkta Varėnos kultūros centro Žilinų fil. dramos kolektyvo, vad. Dalia Šmigelskienė, komedija pagal I. Pukelytę „Brendžio trims“. Šypsotis ne vieną privertė Trakų kultūros centro Dusmenų fil. dramos kolektyvo, vadovaujamo Rimos Karsokienės, lukštentas detektyvas „Čigonėlė nemeluoja“, pagal K. Čiplį bei VšĮ Elektrėnų kultūros centro Gilučių kultūros klubo dramos kolektyvo, vad. Vida Vičkačkienė, spektaklis pagal A. Kazakevičienę „Kaimiškas vaizdelis“. Šventė vyko minit gatvės muzikos dieną, tad savo programą dovanojo Kruonio KC Kalvių skyriaus romansų ansamblis „Retro“, vad. J. Ivaškevičienė.
 

Gražių linkėjimų šventės dalyviams ir organizatoriams išsakė Kaišiadorių r. sav. administracijos direktorius G. Gružauskas, Kruonio seniūnas A. Slavinskas, Kalvių bendruomenės pirmininkė L. Brazionienė. Šventės svečiai turėjo bendrą gražią mintį, jog teatras – visuomet labai arti mūsų, vienaip ar kitaip, visi mes, daugiau ar mažiau, esame ir aktoriais, ir režisieriais, ir žiūrovais... Puikiai šiuos žodžius įprasmina Kruonio kultūros centro Kalvių skyriaus kolektyvas „Brasta“ pernai atšventęs savo gyvavimo dešimtmetį.  Kas susirgo teatru, užkrėtė juo ir savo šeimos narius, draugus,  kurie tapo  ištikimais kolektyvo ir apskritai, teatro gerbėjais bei bendraminčiais.  2013-siais metais kolektyvo vadovei Janei Bernotienei ir kolektyvo nariams, dalyvaujantiems kolektyvo veikloje nuo pat susikūrimo: Jurgitai Kaluževičienei, Irutei Maciulevičienei bei Vidimantui Šmulkščiui įteiktos Kaišiadorių r. sav. mero R. Urmilevičiaus  padėkos už aktyvų dalyvavimą kultūrinime gyvenime.      

  Kūrybos baruose, kaip ir puoselėjamame sode – visi mato žydėjimą, tačiau tik vienas kūrėjas, to kūrybinio sodo šeimininkas, žino kiek daug meilės,  pastangų ir jėgų kainuoja,  kad šis ne tik pražystų, bet ir užderėtų. Dėkojame visiems šventės draugams ir rėmėjams, prisidėjusiems prie kūrybinio derliaus nuo pat ankstyvo pavasario! Ačiū tariame:
 

Kruonio gimnazijos direktorei Ritai Mikučauskienei, Kruonio gimnazijos Kalvių sk. vedėjai Sigitai Grisiūnienei, Kalvių bendruomenės tarybai, UAB „Savex“ kolektyvui,  UAB „Desė“ direkoriui Gintarui  Kanaševičiui,  UAB „Gudobelė“  direktoriui  Mečyslovui  Jusevičiui, UAB  „Žiežmarių mėsa“  direktorei  Irinai Leonovai, UAB „ Dovainonių paukštynas“ direktorei Onutei  Ditkevičienei,  UAB "Pharmcos" direktoriui Virginijui  Sabockiui, MB „Skruzdėliuko kepyklėlė“ direktorei  Kristinai   Nemunienei,  UAB „Elmenhorster“  vadovui Mariui Gudauskui,  UAB „Žiežmarių gėlės“  direktoriui Mariui Muižinikui,  Kalvių ūkininkams:  Vilmai ir Antanui Bartnikams,  Danai  ir Antanui Šlamams, Gintarui ir Danai Pašvenskams, Anastazijai ir Juozapui Kochanskams, Jurgitai ir Antanui Kaluževičiams, Kalvių tradicinių pietų ekspertams Danguolei Lagunavičienei bei Romui Vilkauskui, didiesiems pagalbininkams Nerijui ir Mindaugui.
 

 

 

Atgal

 

Į viršų

         © 2014  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba