Ieškoti tik kruoniokc.lt


  

GIMTAIS UŽGIRĖLIO TAKAIS
2014-
07-19

 

Liepos 19 d. Užgirėlio pušynai aidėjo nuo seniai girdėtų, tik pasisvečiuoti atvykstančių kraštiečių bei nuo čia nuolat gyvenančių užgirėlio kaimo senbuvių ir gausaus būrio vaikučių kalbų. Susirinko jie visi į JE Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio, kilusio iš Užgirėlio, inicijuotą šventę. Jos tikslas buvo pašventinti du JE vyskupo iniciatyva atstatytus kryžius, bei visiems kartu paminėti Vyskupo emerito 50 metų kunigystės, bei 25 metų vyskupystės jubiliejus.

 

Po kryžių šventinimo ceremonijos visi sugužėjo į pievelę prie pagrindinio kaimo kryžiaus atstatyto dar 1989 m. to paties Vyskupo ir kunigo G. Tamošiūno, taip pat kilusio iš Užgirėlio,  dėka. Čia glaudžiai susėdę šventės svečiai stebėjo vietos vaikų paruoštą programą. Klausantis jų eilių bei dainų, šypsena negeso daugelio veiduose. Dvi jaunos šio krašto merginos – Erika Michalkevičiūtė ir Giedrė Michalkevičiūtė skaitė savo kūrybos eilėraščius. Susimąstyti privertė vienuolis brolis Marija Elijas, kuris papasakojo apie savo tikėjimo kelią bei giedojo savo sukurtas giesmes. Skleidžiantis gerumą ir šilumą vyskupas J. Matulaitis nuoširdžiai pasveikino gausias Užgirėlio šeimas, padėkojo visiems dirbusiems atstatant kryžius.

 

Po visų sveikinimų ir padėkų svečiai buvo pakviesti vaišintis Užgirėlio šeimininkių ruoštomis vaišėmis, stalas linko nuo didžiulių sūrių, gaivinančios naminės giros, ant lakšto keptų blynų ir naminių pyragų. Dar ilgai netilo kalbos, linksmi ir liūdni prisiminimai, kiekvienas įsiliejęs į tą būrį galėjo jausti nuoširdumą, tiesiog tvyrantį ore.

 

Nuotraukos Ramintos Maciulevičiūtės

 

 

Atgal

 

Į viršų

         © 2014  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba