Ieškoti tik kruoniokc.lt


  

KUNIGO JUOZO KANAVERSKIO KELIU...
2014-10
-26

 

Dar pavasarį Lietuvos kultūros tarybai Kruonio kultūros centras teikė projektą „Kunigo J. Kanaverskio keliu“. Rudeniop sužinoję, kad projektas dalinai finansuojamas, ėmėmės organizacinių darbų, o spalio 18 dieną Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje paminėjome 50- ąsias šios bažnyčios atstatytojo kun. Juozo Kanaverskio mirties metines.

 

Renginio metu ne vieną kartą nuskambėjo žodžiai, kad J. Kanaverskis buvo neeilinė asmenybė, verta darsūniškiečių meilės ir pagarbos. Tik atvykęs klebono pareigoms į Darsūniškį, sudėtingais pokario metais jis susidūrė su dideliu iššūkiu – 1949 m. lapkritį  ėmėsi per karą sugriautos Darsūniškio bažnyčios atstatymo organizavo, kartu su parapijiečiais atliko ir visus statybų darbus.

 

Renginio pradžioje Šv. Mišias aukojęs Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kuriam teko laimė asmeniškai pažinoti kunigą J. Kanaverskį, pasidalino šiltais prisiminimais apie jį. Vyskupas J. Kanaverskį apibūdino kaip be galo atsidavusį tikėjimui ir žmonėms kunigą. Tas pačias mintis išsakė ir J. Kanaverskio dukterėčios, atvykusios iš jo gimtojo Panevėžio rajono. Jas patvirtino ir kiekvienas parapijietis, kuriam teko laimė pažinti šį kunigą, su juo bendrauti. Senų fotografijų, surinktų iš asmeninių giminaičių albumų bei Kaišiadorių vyskupijos kurijos, paroda sukėlė daug prisiminimų gyviems to meto liudininkams, o jaunesniajai kartai puikiai iliustravo kunigo Juozo Kanaverskio gyvenimą ir jo veiklą.

 

Kad šio iškilaus žmogaus gyvenimas ir nuveikti darbai taptų pavyzdžiu visiems, kaip reikia nesavanaudiškai mylėti žmones ir darbą, Darsūniškio bendruomenės iniciatyva buvo įsteigtas kun. J. Kanaverskio vardo apdovanojimas. Jis skirtas Darsūniškio krašto žmogui už savanorišką, neatlygintiną darbą šio krašto ir jo žmonių labui, už vietinių tradicijų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Darsūniškiečiai pasiūlė dešimt pretendentų šiam apdovanojimui gauti - Raimundą Turčinską, Olgą Tarulienę, Donatą Šimukauskienę, Nijolę Krapauskienę, Kastytį Pavalkį, kun. Gediminą Tamošiūną, Rasą Lukošienę, Laimą Stankevičienę, Oną Grybauskienę, Vytautą Lapinską,todėl bendruomenė sudarė komisiją, kuri išrinko vieną kandidatą, labiausiai atitinkantį kriterijus. Taip renginio metu kun. J. Kanaverskio apdovanojimas buvo įteiktas Darsūniškio bendruomenės pirmininkei Rasai Lukošienei. Jos pasveikinti atvyko ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Gružauskas.  Jis patvirtino, kad R. Lukošienė nusipelnė šio apdovanojimo,  džiaugėsi žmonių pasirinkimu. Toks apdovanojimas bus ir toliau teikiamas kas dveji metai, skatinant žmones imtis aktyvios veiklos vardan savo ir šalia esančiųjų žmonių gerovės.

 

Atminimo renginį vainikavo krikščioniškos muzikos grupės „Ichthus“ koncertas. Turėjome galimybę išgirsti Viešpatį šlovinančias giesmes, atliekamas roko stiliumi.

 

Džiaugiamės, kad šis renginys buvo neeilinis reiškinys Darsūniškio žmonių gyvenime ir tikimės, kad tokių nuoširdžių ir gražių švenčių netolimoje ateityje sulauksime ir daugiau.

 

Renata Karpavičiūtė
Nuotraukos
Živilės Grigonytės

 

 

Atgal

 

Į viršų

         © 2014  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba