Ieškoti tik kruoniokc.lt


  

Vaikų vasaros veiklos Kalviuose
2016-09-19
 

Paskutinėmis vasaros dienomis Kruonio kultūros centro vaikų dramos kolektyvo ,,Bildukai“ nariai iš Kalvių šauniai praleido dienas stovykloje ,,Man rūpi mano ateitis“. Šį kartą stovyklos tema – pilietiškumas. Stovyklautojai glaudžius ryšius palaikė su Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kunigaikščio Vaidoto mechanizuotu pėstininkų batalionu. Moksleivius priėmė ir pasveikino pats štabo viršininkas majoras D. Čyžius. Pasirūpino ekskursija po bataliono mokomuosius skyrius civilių ir kariškių bendradarbiavimo specialistė gr. L. Kavaliauskienė. Ekskursija prasidėjo nuo pristatymo apie Lietuvos kariuomenę ir kunigaikščio Vaidoto batalioną, vėliau moksleiviai buvo supažindinti su pagrindiniais šaudymo principais lazeriniame tire, kur praktiškai pabandė taisyklingai užimti šaudymo pozicijas. Moksleiviai, po pietų pertraukos, sekančias jiems surengtas užduotis vykdė sporto miestelyje. Išbandė jėgas mėtydami imitacines granatas bei įveikinėdami kliūčių ruožo estafetes. Daugiausia kantrybės moksleiviams reikalavo dalyvavimas rikiuotės užsiėmimuose. Kitomis dienomis stovyklos nariai susipažino su kareiviška ekipuote. Pilną kareivišką aprangą, kuprines, maskuojančias priemones , sausus maisto davinius demonstravo atvykęs kariūnas su padėjėjais 1kuopos būrininkas V. Rutkauskas. Stovyklautojai turėjo progos susitikti su bendruomenės pareigūne vyresniąją specialiste Irena Budrikiene, bei jos kolegęmis……….Jos vaikus supažindino su nusikaltėlių tramdymo priemonėmis, pademonstravo, kaip paimami pirštų anspaudai, priminė saugumo taisykles. Viena diena buvo skirta skautų veiklai. Vaikams vadovavo patyręs skautų vadovas R. Vilkauskas. Jis mokė vaikus orientuotis  miške, pademonstravo keletą išgyvenimo gudrybių, virė ant laužo košę. Esame dėkingi Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadovybei už suteiktą progą ,,paragauti” kareiviškos duonos. Nuoširdus ačiū Kruonio gimnazijos direktorei R. Mikučauskienei už suteiktą transportą stovyklautojams nuvykti į Ruklą.
 

Nuotraukos I. Maciulevičienės, J. Bernotienės, Lietuvos kariuomenės

 

 

Atgal

 

Į viršų

         © 2016  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba